Contestatie Proces Verbal I.S.U.

Avizele şi autorizaţiile privind securitatea la incediu se eliberează de inspectoratele teritoriale, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

Cabinetul nostru va poate asista si reprezenta in vederea obtinerii avizlui/autorizatiei privind securitatea la incendiu.

In situatia in care nu v-ati supus obligatiei de a obtine avizul/autorizatia privind securitatea la incediu si vi s-a intocmit un proces verbal de constatare a contraventiei, aveti posibilitatea de a formula plangere impotriva acestuia in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.

In acest caz, vom solicita anularea procesului-verbal si, concomitent, vom solicita instanţei de judecata, pe cale de ordonanţă preşedinţială, ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună suspendarea sancţiunii complementare constând în oprirea funcţionării activitatii Dvs., până la soluţionarea plângerii împotriva procesului verbal de contravenţie. Ordonanţă preşedinţială este singura instituţie prevăzută de lege pentru a preveni producerea unor prejudicii si solutionare rapida a dosarului.

Cabinetul nostru va poate ajuta efectuand demersurile necesare pentru solutionarea justa a cazului Dvs., oferindu-va servicii juridice de calitate:
• redactarea cererii principale – contestatia la procesul verbal si inregistrarea dosarului pentru instanta, redactarea raspunsului la intampinare si a altor acte de procedura;
• redactarea ordonanţei preşedinţiale si inregistrarea dosarului pentru instanta;
• consultanta juridica cu privire la desfasurarea procesului;
• asistare si reprezentare in fata instantelor de judecata competente;
• redactarea cererii in caile de atac, daca este cazul;
• redactarea obiectivelor de expertiza si a obiectiunilor la raportul de expertiza, daca este cazul;
• acte activitati specifice.

Legislatia aplicabila contestarii procesului verbal este Lege nr. 307 din 12/07/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Ordonanta Guvernului Nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor