Cabinet de Insolventa „Tamara Lenz” va ofera consultanta in proceduri de:

 • Preinsolventa;
 • Dizolvare si radiere voluntara societate – fara numire de lichidator;
 • Dizolvare si radiere voluntara societate – cu numire de de lichidator;
 • Reorganizare judiciara;
 • Servicii conexe

Vă oferim soluția optimă atât în ceea ce privește viitorul debitoarei în afaceri, cât și interesul creditorilor în a-și recupera creanțele, urmând activități specifice:

 • Coordonarea și supravegherea operațiunilor în cadrul procedurii;
 • Identificarea și analizarea principalilor factori de risc;
 • Întocmirea situațiilor de încasări și plăți;
 • Întocmirea tabelului creanțelor și convocarea adunării creditorilor;
 • Identificarea posibilelor puncte de redresare economică și întocmirea planului de reorganizare;
 • Recuperarea creanțelor și reîntregirea patrimoniului societăților aflate în procedura insolvenței;
 • Inventarierea, expertizarea, auditarea și evaluarea patrimoniului deținut de societățile aflate în insolventa/reorganizare/faliment;
 • Conceperea strategiei și a planului de valorificare a activelor deținute de societățile aflate în insolventa/reorganizare/faliment;
 • Valorificarea activelor (aceasta se realizează în condițiile pieței, având la dispoziție o rețea de marketing eficienta) și distribuirea sumelor obținute către creditori, conform tabelului de creanțe;
 • Finalizarea și întocmirea bilanțului și a balanței finale de lichidare.