Elaboreaza opinii legale, due diligence pentru orice tip de tranzactie;

Acorda servicii de asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor de judecata sau a altor organe de jurisdictie (autoritati si institutii) in conditiile legii;

Acorda servicii de consultare juridica redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;

Redacteaza conventii matrimoniale, acorduri parentale privind exercitarea autoritatii parintesti ;

Elaboreaza proiecte de acte juridice (contracte, conventii, statute, etc) si asista clientul la negocieri referitoare la acestea;

Redacteaza cereri, adrese, notificari, memorii catre autoritati, institutii si alte persoane juridice;

Stabileste temporar sediului societatii comerciale la sediul profesional al avocatului utilizand sediul profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza;

Alte activitati prevazute de Legea Nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.